Nedir.Org*
Soru Sor
musab

Yönetim Bilişim Sistemi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Yönetim Bilişim Sistemi Nedir

(kısaca YBS; Alm. Managementinformationssystem; İng. management information system; her iki dilde, kısaca MIS) terimi, sonundaki sistem sözcüğü tekil olarak kullanıldığında, hareket işlem kayıtlarını oluşturan verileri özetleyerek yönetim raporları üreten, bir bilgisayar tabanlı bilişim sistemi anlamına gelmektedir. Yönetim bilişim sistemleri ilk kez 1960'lı yılların ortalarında muhasebe, satınalma, stok, üretim, satış ve bordro konularında dönemsel raporlar hazırlamak amacı ile kullanılmıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri, insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getiren akademik bir alandır. Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmak, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin en önemli görevlerinden biridir.Bilgi günümüz toplumlarında stratejik bir kaynak haline gelmiştir.Bu açıdan düşündüğümüzde bilginin yönetilmesi gerekmektedir.Bu amaç doğrultusunda yönetim bilişim sistemleri; bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasındagerçekleştirdiği çalışmalarıyla bize iki dünyanın birleşimini sunuyor adeta. Bu birleşen iki unsur: İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar sistemleriyle elde edilen bilgileri, işletmenin içindeki işlere, yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarıyor. Yönetim Bilişim Sistemleri bu noktada teknolojiyi bir araç değil bir sonuç olarak kullanıyor.

Çalışma Alanları

Bilişim teknolojilerini kullanan modern iş dünyasında, onunda yer alabilecek mezunlar özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme ve bu gibi alanlardaki ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılayacaklardır. Mezunlar,her sektörde özel ya da kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

YBS, bilgisayar bilimleri ve işletmenin kesişimi olarak görülebilir ve bir işletmedeki bilişim sistemleri ile ilgili alt yapı, ihtiyaçlar veya planlama gibi konularla ilgilenir. Bu konudaki en saygın yayınlardan birisi olan ACM Transactions on Management Information Systems tarafından, MIS konusundaki ana çalışma alanları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır :
Sistem Analizi ve Tasarımı (İng. System Analysis and Design)
BT Yenilikleri ve Proje Yönetimi (İng. IT innovations and project management)
BT'nin işletmelere etkisinin ve BT Altyapısının Yönetilmesi
Web-Tabanlı Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları (İng. web-based information systems and applications)
Veri Madenciliği ve Web Madenciliği (İng. data and web mining)
Sosyal İşlem ve Sosyal Medya Analizleri (İng. social computing and social media analytics)
Hizmet İşleme ve İşlem Yönetimi (İng. services computing and process management)
Bilgi Yönetimi (İng. knowledge management) ,
Yeşil Bilişim Sistemleri (İng. green information systems)
Küresel Bilgi Sistemleri ve E-İşletme (İng. global information systems and e-business)
Bilgi Sistemleri Güvenlik ve Kişisellik (İng. information systems security and privacy)
İnsan-Bilgisayar İlişkileri (İng. human-computer interactions)
İnsan Davranışları ve Örgüt Çalışmaları (İng. human behavior and organizational studies)
Bilgi Sistemlerinin sosyal ve kültürel yönleri (İng. social and cultural aspects of information systems)
Ekonomi ve Bilgi Sistemleri (İng. economics and information systems)
Sağlıkta, Devlette ve Diğer Kurumlarda Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları (İng. emerging information systems applications in health, government, and other organizations)

YBS Bölümü lisans programı mezunlarının temel olarak dört istihdam olanakları bulunmaktadır:
1) Bilişim toplumu işletmelerinin kilit personeli...
İşletmenin fonksiyonlarına hakim, Bilişim sistemlerini kullanabilen, Takım çalışması ile hareket edebilen, Proje döngüsü yönetimi yaklaşımına hakim, Özel paket programları kullanabilen personel.
2) Büyük işletmelerin bilişim departmanları kilit personeli...
İşletmeye özgün yazılım geliştirme ekibinde yer alabilen, İşletmeye özgün İnternet uygulamaları geliştirme ekibinde yer alabilen, İşletmenin kullandığı yazılım ve Web uygulamalarının içeriğini yönetebilen, İşletmenin problemlerine cevap bulabilecek ihtiyaca yönelik bilişim sistemini tanımlayabilen personel.
3) Bilişim işletmeleri yönetici adayı...
Yazılım projelerini yönetebilen, Bilişim işlemelerinin fonksiyonlarını yönetebilen, Sistem analizlerini oluşturabilen, İş süreçlerini yönetebilen, Takım liderliğinin üstlenebilen yönetici.
4) Problem çözme ve karar alma alanlarında uzman...
İşletme fonksiyonlarına yönelik karmaşık problemleri tespit edebilen ve çözebilen, Nitel ve nicel karar alma yöntemlerini kullanabilen, Stratejik hareket edebilen uzman personel adayı ve Türkiye’de henüz tanınan karar bilimleri akademisyeni adayı.

Eğitim

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün eğitiminde ağırlıklı olarak bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları, yazılım ve donanım veri tabanları gibi bilgisayar ve bilişim ile ilgili dersler ile yönetim, muhasebe, ekonomi, finans, pazarlama gibi temel işletme konularındaki derslerden oluşmaktadır. Türkiye'de bu bölümün eğitimi birçok özel üniversitede ve özel üniversitelere nazaran daha az sayıda devlet üniversitelerinde verilmektedir.Bu üniversitelerin bazıları TM-1 puanı ile öğrenci alırken bazıları YGS-6 puan türüyle öğrenci almaktadır.

Üniversitelerde Benzer Adı Taşıyan Bölümler

İşletme Enformatiği
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
İşletme Bilişim Sistemleri
Enformasyon Teknolojileri


2016-03-10 09:48:47 Yönetim Bilimi

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Bağlantılı Yazılar
01 | Pençik Sistemi

Pençik Nedir ? (Özet)Asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adaylarına verilen ad. Sözlük manasıyla beşte bir demek olan "pençik" harplerde ele geçirilen esirlerden, askerlikte.. - Devamını Oku..

02 | Müsadere Sistemi

Müsadere Nedir1. Müsadere (A.) [ مصادره ] Mal varlığına el koyma.2. Müsadere : Suçlu görülen bir kimsenin, işlediği suçun karşılığı olarak, mal varlığına el konması. osmanlı örfi" hukukuna göre, görevinden alınan.. - Devamını Oku..

03 | Tımar Sistemi

Tımar, Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi (miri) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır. Tımar sistemi merkezden denetlenen büyük bir sipahi gücü besleyerek padişahın ordusuna asker.. - Devamını Oku..

Yönetim Bilişim Sistemi Resimleri

 • 7
  Yönetim Bilişim Sistemi Kavram Haritası 1 yıl önce

  Yönetim Bilişim Sistemi Kavram Haritası

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 4 yıl önce
  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Yönetim Bilişim Sistemi Sunumları

 • 2
  Dosyayı Göster
  1 yıl önce
  Yönetim Bilişim Sistemi Slayt Sunum PPTX
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİYıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Müh. BölümüSistem Analizi Dersi

  2. Sayfa
  Veri, Bilgi Nedir?Veri (Data): Beş duyumuzla algıladığımız (hal, hareket,...) durumlardır.Bilgi (Information): İşlenmiş veri.Veri İşleme: Kayıt yapma, doğrulama, sınıflama, özetleme, hesaplama, depolama, düzeltme, yeniden oluşturma, yayma / ulaştırma.Veri İşleme Metodları: * Elle* Elektromekanik* Delikli kart* Bilgisayarlar.

  3. Sayfa
  Bilginin SınıflandırılmasıFonksiyonel sınıflama (satın alma, muhasebe, üretim, finansman)Zaman esaslı sınıflamaYönetimTarihselKontrolPlanlamaÜretimNe OlduNe OluyorNe OlacakGeçmişBugünGelecekZamanSistem

  4. Sayfa
  Bilginin SınıflandırılmasıBilgisayar esaslı sınıflama:Yığın= BatchGerçek zamanlı=Real TimeMüşteri esaslı sınıflama:Tanımlayıcı bilgilerDeğişken bilgiler.

  5. Sayfa
  Veri işleme gereksinimleriVeri işleme gereksinimleri: * Gerekli data yoğunluğu, * İhtiyaç duyulan data işleme metodlarının karmaşıklığı, * İşleme zamanının kısıtlığı, * Hesaplama talepleri.

  6. Sayfa
  Performans Ölçütleriİlk yatırımOrganizasyonDeğiştirmeYetişmiş personel ihtiyacıDeğişken giderlerAyarlanabilirlilik EsneklikÇok yönlülükİşlem hızıHesaplama gücüOtomatik hata arama gücüİşlem kontrolüKarar verme gücüSistem küçültülebilmesiOtomasyon seviyesi

  7. Sayfa
  Bilginin NitelikleriYaklaşılabilmeKapsamlılıkKesinlikUygunlukGüncellikBelirginlikEsneklik Doğruluğu kanıtlanabilirlikPeşin hükümden arınmışlıkNicelik

  8. Sayfa
  YÖNETİMYönetim, değişen durumlarla ilgilenmektir. Veya pratik bazı bilgilerin değerlerini belirlemek, halka sırayla, zamanında ve en ekonomik şekilde ulaştırmak amacı ile teknolojik değişiklikleri bildirmek ve özümlemektir. Başkalarının çabaları ile işlerin yapılmasını sağlamaktır.

  9. Sayfa
  Yönetim FonksiyonlarıPlanlamaYönlendirmeOrganize etmeKiralama/satma/satın almaEğitmeKontrol etmeDenetleme

  10. Sayfa
  Yönetici ve BilgiYönetici; en kesin ve birbiri ile ilişkili (sistemle) rol ile tanımlanmıştır.Bilgi; yönetimle ilgili gücün ve otoritenin anahtarı olarak görülür.Minsburg rolleri 3 ana grupta toplar:1. İnsan İlişkileri (tanıtıcılık, ilişki kurma/geliştirme, lider)2. Bilgi Dönüşümü (Alıcı, dağıtıcı, sözcü)3. Karar Verme (Yapıcı, karışıklık düzenleyici, kaynak bölüştürücü, görüşmeci)

  11. Sayfa
  PlanlamaÖnce hedefleri ve/veya amaçları belirtmeli (zamanında doğru bilgi)Hedef için faliyetleri tanımlamalı (Bilgi değerlendirilmesi ve yönetim)Her faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kaynakları kullanmalı (Bilginin tatbiki ve karar verme)Faaliyetlerin süresinin belirlenmesi (karar verme)Faliyetlerin hangi sırada tatbike konulacağı (sıralama, planlama)

  12. Sayfa
  Kontrol EtmeNelerin olup bittiği hakkında bilgi sahibi olmalıMevcut sonuçlarla beklenen sonuçlar konusunda karşılaştırmaGerçek sonuçları-beklenen sonuçları düzeltici faaliyetler

  13. Sayfa
  Kontrol İşleminin ElemanlarıYönetimSistem Sistem Bilginin geri beslemesiBilgi sistemiÇEVREKarar çıktılarıGüncelçıktı

  14. Sayfa
  Karar VermeAşamaları;1- Stratejik karar verme2- Taktik karar verme3- Teknik karar verme

  15. Sayfa
  Bilgi SeviyesiTEKNİKTAKTİKStratejik

  16. Sayfa
  İletişimBİLGİ KAYNAĞIKANAL (BİLGİ MSJLARINI TAŞIYICI)GÜRÜLTÜALICIİLETİŞİM; +1, 0, -1 dir...

  17. Sayfa
  YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİBilginin Fonksiyonları: * İhtimal prensipleri sunar.* bir durum temsilcisi şeklinde hizmet verir.* Alternatif çeşidini ve/veya cinsini azaltır.Bilgi Oluşturmanın Maliyeti:1. Başlangıç maliyeti2. Geliştirme maliyeti3. İşleme maliyeti

  18. Sayfa
  YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİBilginin Değeri: Kullanıcı/biçimi, yerine, zamanına, kullanım biçimine bağlıdır. Maliyet/Değer İlişkisi: 1. Eğer Marjinal Değer > Marjinal Maliyet ise bilgi hacmi arttırılır.2. Eğer Marjinal Değer < Marjinal Maliyet ise bilgi hacmi azaltılır.3. Eğer Marjinal Değer = Marjinal Maliyet ise bilgi optimum değerdedir.

  19. Sayfa
  İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİResmi bilgi sistemleriGayri resmi bilgi sistemleri

  20. Sayfa
  İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİResmi Bilgi Sistemlerinin Genel Yapısı: Modern organizasyonlarda bilgi temel bir kaynaktır. Bu nedenle, her işletme 3 alt sistemden oluşan bir bütün olarak görülür.1. İşlemler alt sistemi2. Yönetim alt sistemi3. Bilgi alt sistemi

  21. Sayfa
  İnsan, İş, Malzeme.......v.s. akışı...YönetimAlt SistemiKarar GirdileriBilgi Alt SistemiÇıktılarİşlemler Alt SistemiİŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİ

  22. Sayfa
  İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİBilgi Sistemi Blok Yapısı:1. Tasarım Blokları2. Talep BloklarıSistem:GüvenilirlikMaliyetEsneklikBeklenen ömürBüyüme potansiyeliBakılabilirlik İşleme:HacimKarmaşıklıkZamanHesaplamaUydurma:Süzme

  23. Sayfa
  İŞLETMELERDE BİLGİ SİSTEMLERİMaliyet/Etkinlik:Direkt maliyetEndirekt maliyetDirekt faydaEndirekt faydaFizibilite:Teknik fizibilite TEkonomik fizibilite EKanuni fizibilite L İşlemsel fizibilite OÇizelge S

  24. Sayfa
  Bilgi Sistemi AnaliziBilişimci: Bu kişiye Sistem Analisti denir. Sistem mühendisliği gelişim metodolojisi metodu veya sistem analizi metodları kullanılır.

  25. Sayfa
  1. Bilgi Sisteminin Analizi2. Bilgi Sistemi Tasarımı5. Sistem Tamamlama3. Sistem Değerlendirme ve Geçerli Kılma4. Detaylı Sistem TasarımıBilgi Sistemi Analizi

  26. Sayfa
  M.I.S Tanımı ve ÖzellikleriM.I.S yönetimin, zamanında, kesin/doğru ve komprime bilgiye sahip olarak, planlama, takip etme ve kontrol işlevlerini bilgisayara dayalı olarak yapabilmelerini sağlayan bir sistemdir.

  27. Sayfa
  M.I.S Tanımı ve ÖzellikleriBilinen çok bilgiyi değil, kritik olan az/komprime bilgiyi içermesi gerekir.Yönetimin ihtiyaçları yönünde, anlaşılabilir ve bilgiye ulaşımı basit olmalıdır.Sistem yönetime dönük olduğu halde, kullanıcıya da aynı ve hatta daha kapsamlı yarar sağlamalıdır.Yönetimin daha rahat ve sağlıklı karar almasını sağlamlıdır.Planların ve projelerin zamanında ve bütçeyi aşmadan bitirilmesine olanak tanımalıdır.

  28. Sayfa
  M.I.S Tanımı ve ÖzellikleriCamia içinde daha iyi iletişim sayesinde motivasyonun artmasına yardımcı olur.Pazar verilerine reaksiyonun hızlanmasını destekler.Pazar dinamiğinin daha iyi anlaşılmasına ön ayak olur.Camianın flexibilitesini arttırır.MIS kısa vadeli bir olay değildir. Bir şirkette yerleştirilmesi çeşitli faktörlere bağlı olarak 1-3 sene arasında değişir.MIS standart bir donanım veya yazılım paketi değildir

  29. Sayfa
  Yönetim Bilgi Sistemi KurulmasıBir örgütte YBS kurulurken, yöneticiler aşağıdaki soruları öncelikle yanıtlamalıdır:* Örgüt yönetimi için hangi bilgilere, ne zaman, nerede ve hangi biçimde gereksinim vardır?* Gereksinim duyulan bu bilgilerin maliyeti nedir?* İşleme sürecinde hangi bilgilere ve verilere öncelik tanınmalıdır?* Bilgiler sıralama, birleştirme, anlamlı bir biçimde işleme ve en kısa sürede karar organlarının kullanımına sunma yöntemi nasıl olmalıdır?

  30. Sayfa
  Yönetim Bilgi Sistemi KurulmasıDinamik bir yönetim için gerekli denetim döngüsünün gereksinimleri nelerdir?YBS değerleme ve düzeltme mekanizması nasıl işlemelidir?

  31. Sayfa
  NİYE YENİ YÖNETİM SİSTEMİ?MIS projelerinde “Critical Success Factors” olarak adlandırılan “başarı anahtarları” şu şekilde sıralanabilir:1) Hardware (donanım) teknolojisindeki son gelişmelerin göz önünde bulundurulması.2) Software (yazılım) alanındaki son imkanların tam değerlendirilmesi.3) Bazı başarı anahtarları sayısallaştırılamaz. Bunun bilincinde olabilmek.4) MIS felsefesi yönetim tarafından devamlı desteklenmelidir.

  32. Sayfa
  NİYE YENİ YÖNETİM SİSTEMİ?Bugün software(yazılım) branşı tüm dünyada bir patlama yaşamaktadır. Üretim konusunda türkçe bazı yazılımlar üretimde toplanan know-how’ un yönetime aktarılmasını artık mümkün kılmıştır.Üretime bağlı entegre paketler sipariş alımı ve satıştan satın almaya kadar esasen birbirine bağlı olan detaylı bilginin bilgisayarda da birbirine bağlanması olanağını ortaya çıkarmıştır.Bugün üretim, maliyet hesabı, kalite kontrolü, stok kontrolü, bakım, satış, faturalama, satın alım, sipariş kabulü, personel takibi, muhasebe gibi fonksiyonların bir entegre pakette toplanması imkanı vardır.

  33. Sayfa
  SİSTEMİN ESASLARIBir MIS kurulmasında ana prensipler şunlar olmalıdır:1) Taslak baştan sona adım adım planlanmalıdır.2) Tüm sistem modüler yapıya sahip olmalıdır.3) Hiyerarşik bir yapıdaki her modülün bir alt modülü olmalıdır.4) Her modülde yapılacak işler; zaman süresi, başlayış ve bitiş tarihi, sorumluluk alacak kişi, yapılacak görevin maliyeti gibi, konularda belirli ve ağ gibi birbiriyle bağlantılı olmalıdır.

  34. Sayfa
  SİSTEMİN ESASLARI5) Sistem mümkün olduğunca standartlaştırılmalı, fakat her şirketler grubunun her şirketine uyarlanabilecek kadar flexibilitesi olmalıdır.6) Projenin aşamaları bir “Project Mnagement” yazılım paketi ile desteklenmelidir.

  35. Sayfa
  Y.B.S AşamalarıStrateji PlanıBilgi İhtiyaç PlanıBilgi Sistem TaslağıGerçekleştirme ve Uyarlama

  36. Sayfa
  Y.B.S AşamalarıStrateji Planı Aşamaları:* Organizasyon performansı* Başarı anahtarları tespiti* Rekabet analizi* Uygulama planıBilgi İhtiyaç Planı:* Finansal endikatörler (ROS, ROI,Cash flow)* Üretim endikatörleri (ürün klasifikasyonu)* Diğer endikatörler (kalite kontrolü, servis kalitesi, müşteri klasifikasyonu, personel verimliliği)

  37. Sayfa
  YBS nin Uygulama Sorunlarıİşle ilgili bilgi yetersizliğiYöneticinin arzuladığı bilgiye zamanında ulaşamamasıKarar vermedeki karmaşıklık ve belirsizlikİletişim yetersizliğiSistemin nasıl kullanılacağının bilinmemesi.Ayrıca diğer bazı sorunlar şöyledir;

  38. Sayfa
  YBS nin Uygulama SorunlarıTeknik sorunlarYönetsel sorunlarDeğişmeye karşı durgunlukGerekli eğitim eksikliğiGerçekleştirilecek görevin boyutlarının bilinmemesi

  39. Sayfa


Yönetim Bilişim Sistemi Videoları

 • 3

  1 yıl önce
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri
 • 2

  1 yıl önce
  Bölüm Tanıtımlar 4-5- Prof. Dr. Avadis Simon Hacınlıyan Bilişim Geleceğini ve Bölümlerini Tanıtıyor
 • 1

  1 yıl önce
  Yönetim Bilişim Sistemleri Nedir? Kimler için uygundur? Ne kazandırır?
 • 1

  1 yıl önce
  Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemi Soru & Cevap

Yönetim Bilişim Sistemi Ek Bilgileri

 • 1
  2 ay önce

  Yönetim bilişim sistemleri hakkında fikir edinmek istiyorsanız https://duzce.edu.tr/yonetim-bilisim-sistemleri/ bu konuda daha kapsamlı bilgi vermektedir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yönetim Bilişim Sistemi Kavram Haritası
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×